4x Goblin Tokens for MTG (James Loy Martin)
4x Goat Tokens for MTG (James Loy Martin)
4x Vampire Tokens for MTG (James Loy Martin)
4x Minotaur Tokens for MTG (James Loy Martin)
4x Dragon Tokens for MTG (James Loy Martin)
4x Vampire Lifelink Tokens for MTG (James Loy Martin)
4x Pirate Tokens for MTG (James Loy Martin)